NOVENĂ
către iubirea milostivă

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

prima zi

Rugăciune pregătitoare
O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inimă de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereţi şi vi se va da”, mă încurajezi să-ţi cer ceea ce-mi este de trebuinţă. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ţi cer prin această novenă, şi mai ales harul de a-mi îndrepta pu
rtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credinţa prin fapte, trăind după poruncile tale şi să ard de focul iubirii tale.

Meditarea primelor cuvinte din rugăciunea Tatăl nostru:

Tată, este numele care i se potriveşte lui Dumnezeu, deoarece lui îi datorăm atât existenţa noastră naturală pe care am primit-o când am fost creaţi cât şi existenţa supranaturală a harului, care ne face fii săi adoptivi. El vrea ca să-l numim Tată, întrucât ca fii îl iubim, îl ascultăm şi îl respectăm, şi să trezească în noi sentimente de iubire şi încrederea că vom obţine ceea ce îi cerem.

Nostru, pentru că, neavând Dumnezeu decât un Fiu natural, în iubirea sa infinită a voit să aibă mulţi fii adoptivi, cărora să le dăruiască bogăţiile sale şi, având toţi acelaşi Tată şi fiind fraţi, să ne iubim între noi unul pe altul.

Cerere
O Isuse al meu, alerg la tine în suferinţa prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea şi mila ta iartă-mi greşelile mele; şi chiar dacă nu merit să obţin ceea ce-ţi cer, împlineşte-mi dorinţele, dacă este spre mărirea ta şi spre binele sufletului meu. Mă încredinţez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ţi place ţie.
(Cerem harul pe care vrem să-l obţinem prin această novenă).

Rugăciune
O Isuse al meu, fii tu pentru mine Tată, ocrotitor şi călăuză în pelerinajul meu pământesc, ca nimic să nu mă tulbure şi să nu mă îndepărteze de la drumul care duce către Tine.

Iar tu, Marie, Maica mea, care l-ai născut şi l-ai îngrijit cu mâinile tale delicate pe Bunul Isus, învaţă-mă şi ajută-mă în împlinirea datoriilor mele, călăuzindu-mă pe drumul poruncilor. Spune-i lui Isus: “Primeşte-l pe acest fiu, ţi-l recomand cu toată puterea inimii mele de mamă”.
3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh

a doua zi

Rugăciune pregătitoare
O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inimă de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereţi şi vi se va da”, mă încurajezi să-ţi cer ceea ce-mi este de trebuinţă. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ţi cer prin această novenă, şi mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte
să-mi mărturisesc credinţa prin fapte, trăind după poruncile tale şi să ard în focul iubirii tale.

Meditarea cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Care eşti în ceruri”.
Noi spunem „care eşti în ceruri”, deşi Dumnezeu se află în orice loc ca Domn al cerului şi al pământului, pentru ca gândul la cer să ne determine să-l iubim cu mai multă ardoare şi trăind în această viaţă ca nişte pelerini, să năzuim spre lucrurile cereşti.

Cerere
O Isuse al meu, alerg la tine în suferinţa prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea şi mila ta iartă-mi greşelile mele; şi chiar dacă nu merit să obţin ceea ce-ţi cer, împlineşte-mi dorinţele, dacă este spre mărirea ta şi spre binele sufletului meu. Mă în
credinţez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ţi place ţie.
(Cerem harul pe care vrem să-l obţinem prin această novenă).

Rugăciune
O Isuse al meu, ştiu că tu îi ridici pe cei căzuţi, îi eliberezi din închisoare pe cei închişi, nu-l dispreţuieşti pe cel nenorocit şi îţi îndrepţi privirea plină de iubire şi milă către cei nevoiaşi. De aceea te rog să mă asculţi, deoarece trebuie să vorbesc cu tine despre mântuirea sufletului meu şi să primesc sfaturile tale mântuitoare.
Păcatele mele mă înfioară, Isuse al meu; mi-e ruşine de nerecunoştinţa şi neîncrederea mea.
Mi-e atât de frică pentru că tu mi-ai acordat timp ca să fac binele şi eu l-am folosit rău, ba mai mult, te-am şi jignit.
Alerg la tine Doamne, pentru că tu ai cuvintele vieţii veşnice.
3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh

 

a treia zi

Rugăciune pregătitoare
O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inimă de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereţi şi vi se va da”, mă încurajezi să-ţi cer ceea ce-mi este de trebuinţă. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ţi cer prin această novenă, şi mai ales harul de a-mi îndrepta purt
area iar de acum înainte să-mi mărturisesc credinţa prin fapte, trăind după poruncile tale şi să ard în focul iubirii tale.

Meditarea cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Sfinţească-se numele tău”.
Este primul lucru pe care trebuie să-l dorim, primul lucru pe care să-l cerem în rugăciune, intenţia care trebuie să conducă toată munca şi faptele noastre: ca Dumnezeu să fie cunoscut, iubit, slujit şi adorat, şi ca să se supună puterii sale orice creatură.

Cerere
O Isuse al meu, alerg la tine în suferinţa prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea şi mila ta iartă-mi greşelile mele; şi chiar dacă nu merit să obţin ceea ce-ţi cer, împlineşte-mi dorinţele, dacă este spre mărirea ta şi spr
e binele sufletului meu. Mă încredinţez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ţi place ţie.
(Cerem harul pe care vrem să-l obţinem prin această novenă).

Rugăciune
O Isuse al meu, deschide-mi porţile îndurării tale, fă să rămână în mine sigiliul înţelepciunii tale, fă ca să mă eliberez de orice afecţiune nepermisă şi să-ţi slujesc cu iubire, bucurie şi sinceritate. Întărit de parfumul plăcut al cuvântului tău dumnezeiesc şi a poruncilor tale, să înaintez mereu în trăirea virtuţilor.
3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh

 

a patra zi

Rugăciune pregătitoare
O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inimă de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereţi şi vi se va da”, mă încurajezi să-ţi cer ceea ce-mi este de trebuinţă. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ţi cer prin această novenă, şi mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de
acum înainte să-mi mărturisesc credinţa prin fapte, trăind după poruncile tale şi să ard în focul iubirii tale.

Meditarea cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Vie Împărăţia ta”.
Cu această invocaţie cerem să ne dea împărăţia harului şi favorurile cerului. Adică, împărăţia celor drepţi şi împărăţia măririi în care El domneşte în pace desăvârşită cu cei fericiţi. Cerem totodată şi sfârşitul împărăţiei păcatului, al diavolului şi al întunericului.

Cerere
O Isuse al meu, alerg la tine în suferinţa prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea şi mila ta iartă-mi greşelile mele; şi chiar dacă nu merit să obţin ceea ce-ţi cer, împlineşte-mi dorinţele, dacă este spre mărirea ta şi spre binel
e sufletului meu. Mă încredinţez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ţi place ţie.
(Cerem harul pe care vrem să-l obţinem prin această novenă).

Rugăciune
Doamne, ai milă de mine şi fă inima mea asemenea inimii tale. Ai milă de mine, Dumnezeul meu, şi eliberează-mă de tot ceea ce mă împiedică să ajung la tine, iar în ceasul morţii fă ca sufletul meu să nu audă înfricoşătoarea sentinţă a condamnării, ci cuvintele mângâietoare ale glasului tău: “Vino, tu cel binecuvântat de Tatăl meu”, iar sufletul meu să se
bucure la vederea feţei tale.
3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh

a cincia zi

Rugăciune pregătitoare
O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inimă de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereţi şi vi se va da”, mă încurajezi să-ţi cer ceea ce-mi este de trebuinţă. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ţi cer prin această n
ovenă, şi mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credinţa prin fapte, trăind după poruncile tale şi să ard în focul iubirii tale.

Meditarea cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ”.
Aici cerem ca voinţa lui Dumnezeu să se realizeze în toate creaturile: cerem aceasta cu tărie, şi perseverenţă, în curăţie şi desăvârşire; cerem să o îndeplinim noi înşine, în orice fel şi pe orice cale ni se va face cunoscută.

Cerere
O Isuse al meu, alerg la tine în suferinţa prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea şi mila ta iartă-mi greşelile mele; şi chiar dacă nu merit să obţin ceea ce-ţi cer, împlineşte-mi dorinţele, dacă este spre mărirea ta şi spre binele sufletului meu. Mă încredinţez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ţi place ţie.
(Cerem harul pe care vrem să-l obţinem prin această novenă).

Rugăciune
O Isuse al meu, dă-mi o credinţă vie şi fă ca să împlinesc cu fidelitate poruncile tale şi cu inima plină de iubirea şi mila ta să alerg pe drumul voit de tine.
Fă-mă să gust dulceaţa Duhului tău şi să fiu înfometată de a împlini voinţa ta divină, pentru ca umila mea slujire să-ţi fie mereu plăcută şi agreabilă.
Să mă binecuvânteze, Isuse al meu, Atotputernicia Tatălui. Să mă binecuvânteze Înţelepciunea ta. Prea blânda dragoste a Duhului Sfânt să-mi dăruiască binecuvântarea sa şi să mă păzească pentru viaţa cea veşnică.
3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tată
lui.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh

 

a şasea zi

Rugăciune pregătitoare
O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inimă de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereţi şi vi se va da”, mă încurajezi să-ţi cer ceea ce-mi este de trebuinţă. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ţi cer prin această novenă, şi mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-
mi mărturisesc credinţa prin fapte, trăind după poruncile tale şi să ard în focul iubirii tale.

Meditarea cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”.
Aici cerem pâinea cea mai minunată care este Preasfântul Sacrament; hrana obişnuită a sufletului nostru care este harul; sacramentele şi inspiraţiile cerului. Cerem şi hrana necesară pentru a păstra viaţa trupului, care trebuie procurată cu cumpătare.
Spunem noastră pâinii Euharistice, deoarece este rânduită pentru nevoia noastră şi deoarece Mântuitorul ni se dăruieşte în Sfânta Împărtăşanie.
Spunem cea de toate zilele, recunoscând că depindem în mod obişnuit de Dumnezeu în toate, trup şi suflet, în orice ceas şi în orice moment.
Zicând dă-ne-o nouă astăzi, împlinim un act de caritate, cerând-o pentru toţi oamenii, fără a avea grija zilei de mâine.

Cerere
O Isuse al meu, alerg la tine în suferinţa prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea şi mila ta iartă-mi greşelile mele; şi chiar dacă nu merit să obţin ceea ce-ţi cer, împlineşte-mi dorinţele, dacă este spre mărirea ta şi spre binele sufletului meu. Mă încredinţez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ţi place ţie.
(Cerem harul pe care vrem să-l obţinem prin această novenă).

Rugăciune
O Isuse al meu, Tu care eşti izvor de viaţă, dă-mi să beau apa cea vie care izvorăşte din tine, pentru ca, gustându-te pe tine, să nu-mi mai fie sete decât de tine; scufundă-mă cu totul în oceanul iubirii şi milei tale şi reînnoieşte-mă cu Preapreţiosul tău Sânge prin care m-ai răscumpărat. Spală cu apa Preasfântei tale Coaste toate petele prin care am pătat haina frumoasă a nevinovăţiei de la botez. Umple-mă, Isuse al meu, de Duhul tău cel Sfânt şi purifică-mi trupul şi sufletul.
3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh

a şaptea zi

Rugăciune pregătitoare
O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inimă de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereţi şi vi se va da”, mă încurajezi să-ţi cer ceea ce-mi este de trebuinţă. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ţi cer prin această novenă,
şi mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credinţa prin fapte, trăind după poruncile tale şi să ard în focul iubirii tale.

Meditarea cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”.
Îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte datoriile noastre care sunt păcatele şi pedepsele datorate lor; pedepse enorme care nu pot fi răscumpărate decât cu Sângele Bunului Isus, cu darurile harului şi ale naturii primite de la Dumnezeu şi cu tot ceea ce suntem şi avem. Şi ne angajăm prin această cerere să-i iertăm aproapelui nostru datoriile faţă de noi, injuriile şi insultele pe care ni le-a adus, fără răzbunare, uitându-le pentru totdeauna. Astfel, Dumnezeu ne pune în mână judec
ată noastră, deoarece dacă iertăm ne va ierta şi dacă nu-i iertăm pe alţii nici El nu ne va ierta pe noi.

Cerere
O Isuse al meu, alerg la tine în suferinţa prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea şi mila ta iartă-mi greşelile mele; şi chiar dacă nu merit să obţin ceea ce-ţi cer, împlineşte-mi dorinţele, dacă este spre mărirea ta şi spre binele sufletului meu. Mă încredinţez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ţi place ţie.
(Cerem harul pe care vrem să-l obţinem prin această novenă).

Rugăciune
O Isuse al meu, ştiu că chemarea ta se adresează tuturor, ştiu că eşti prezent în cei umili, că iubeşti pe cel care te iubeşte, că iei apărarea celui sărac, că ai milă de toţi şi nu dispreţuieşti nimic din ceea ce ai creat; ascunzi lipsurile oamenilor, îi aştepţi să se convertească, îl întâmpini pe cel păcătos cu iubire şi îndurare. Dă-mi, Doamne, să beau din izvorul vieţii; iartă-mă şi distruge în mine tot ceea ce se opune legii tale divine
.
3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh

a opta zi

Rugăciune pregătitoare
O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inimă de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereţi şi vi se va da”, mă încurajezi să-ţi cer ceea ce-mi este de trebuinţă. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ţi cer prin această novenă, şi mai ales harul de a-m
i îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credinţa prin fapte, trăind după poruncile tale şi să ard în focul iubirii tale.

Meditarea cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Şi nu ne duce pe noi în ispită”.
Cerând Domnului să nu ne lase să cădem în ispită, recunoaştem că El îngăduie ispita spre folosul nostru; slăbiciunea noastră pentru a o învinge; tăria divină pentru victoria noastră. Domnul nu le refuză harul celor care se împotrivesc acestor mari duşmani.
Cerând să nu ne lase să cădem în ispită, îl rugăm să ne ajute să nu mai adăugăm alte datorii la cele pe care le avem deja.

Cerere
O Isuse al meu, alerg la tine în suferinţa prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea şi mila ta iartă-mi greşelile mele; şi chiar dacă nu merit să obţin ceea ce-ţi cer, împlineşte-mi dorinţele, dacă este spre mărirea ta şi spre binele sufletului meu. Mă încredinţez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ţi place ţie.
(Cerem harul pe care vrem să-l obţinem prin această novenă).

Rugăciune
O Isuse al meu, fii ocrotitorul şi mângâierea sufletului meu; fii apărătorul meu în orice ispită şi ocroteşte-mă cu scutul adevărului tău. Fii însoţitorul şi speranţa mea; apărarea şi locul de refugiu împotriva tuturor pericolelor sufletului şi trupului meu. Fii călăuza mea în mare imensă şi nesigură a acestei lumi şi binevoieşte a mă mângâia în necazul meu. Marea ta iubire şi milă să fie pentru mine portul siguranţei. Numai aici voi fi liber de înşelăciunile
diavolului.
3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh

a noua zi

Rugăciune pregătitoare
O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inimă de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereţi şi vi se va da”, mă încurajezi să-ţi cer ceea ce-mi este de trebuinţă. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ţi cer prin această novenă, şi mai ales h
arul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credinţa prin fapte, trăind după poruncile tale şi să ard în focul iubirii tale.

Meditarea cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Ci ne mântuieşte de cel rău”.
Îi cerem lui Dumnezeu să ne păzească de orice rău, de relele sufleteşti şi trupeşti, de cele veşnice şi de cele pământeşti; de cele prezente, trecute şi viitoare; de vicii şi de pasiunile dezordonate; de înclinaţiile rele, de duhul mâniei şi al mândriei. Şi cerem aceasta spunând
amin, cu tărie, afecţiune şi încredere, deoarece Dumnezeu vrea şi porunceşte să cerem aşa.

Cerere
O Isuse al meu, alerg la tine în suferinţa prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea şi mila ta iartă-mi greşelile mele; şi chiar dacă nu merit să obţin ceea ce-ţi cer, împlineşte-mi dorinţele, dacă este spre mărirea ta şi spre binele sufletului meu. Mă încredinţez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ţi place ţie.
(Cerem harul pe care vrem să-l obţinem prin această novenă).

Rugăciune
O Isuse al meu, spală-mă cu Sângele izvorât din Coasta ta divină, ca să mă întorc curat la viaţa harului tău. Intră, Doamne, în camera mea săracă şi odihneşte-te cu mine: însoţeşte-mă pe drumul greu al vieţii mele ca să nu mă pierd.
Ajută, Doamne, slăbiciunii sufletului meu şi mângâie-mă în durerile inimii spunându-mi că, pentru mila ta, nu vei înceta să mă iubeşti şi vei fi întotdeauna cu mine.
3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh

[Home]