Suferinţa

El pan 8, 1125. 1127. 1133-1134. 1138-1139. 1142. 1144. 1153. 1155. 1157-1158

Suferinţele acceptate cu bucurie şi numai din iubire pentru Isus se transformă în flori şi spinele în trandafiri. Crucea lui Isus este cheia cerului şi consolarea sufletelor care-l iubesc cu adevărat.

În suferinţe trebuie să ne rugăm. sus vrea ca, precum apostolii, să alergăm la El atunci când valurile mării se agită şi barca noastră este gata să se scufunde.

Există şi sunt necesare suferinţele în această lume precum există păcătoşi şi păcate, precum spini şi deşeuri; sunt roadele naturale ale acestei văi de lacrimi, ca urmare a sentinţei anunţată de Dumnezeu în paradisul teren contra omului neascultător. „Pământul va produce spini şi pălămidă pentru tine” (cfr Gen 3, 17-18). Noi locuim un pământ blestemat şi nu, precum odinioară, paradisul deliciilor din care, pentru totdeauna, am fost alungaţi.

Suferinţele sunt necesare pe drumul sfinţeniei noastre. Precum aurul se încearcă cu focul la fel Domnul nostru încearcă inimile noastre; precum cuptorul încearcă lutul olarului, la fel suferinţa încearcă sufletul omului drept. Cu cât mai aprigă va fi încercare cu atât mai glorioasă va fi recompensa.

Numai pentru sufletele slabe suferinţele constituie un pericol pentru credinţa şi încrederea în iubirea lui Dumnezeu; cu multă uşurinţă acestea se pot răci, pot aluneca şi uneori se îndepărtează de actele de pietate; unele chiar, din cauza violenţei durerii pe care nu pot s-o suporte, ajung chiar să dispere.

Suferinţa ne îndepărtează de lucrurile pământeşti şi de aceea Domnul alătură bucuriilor pământeşti multe amărăciuni care ne obligă să căutăm o altă fericire, a cărei dulceaţă nu este înşelătoare. Cei ce trăiesc în abundenţă cu multă uşurinţă se lasă posedaţi de aroganţă, falsa plăcere, dorinţe deşarte precum bogăţii, onoruri etc.

Necazurile şi neplăcerile ne ajută să înţelegem mai bine ceea ce de multe ori am auzit dar nu am înţeles. Aşa cum flacăra se măreşte dacă bate vântul la fel se perfecţionează inima dacă este forjată în durere.

Să nu uitaţi că ştiinţa sfinţilor este suferinţa din iubire pentru Dumnezeu.

FirmaMS.gif (6008 byte)

[Home page | Pensieri | Home_Rumeno]


realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento 28 settembre, 2005