Superiorii trebuie să fie respectaţi şi să li se supună

Iubite fiice, eu cred că cu inima înflăcărată vă pregătiţi să-l primiţi pe bunul Isus. Cred că îi veţi oferi aurul ascultării, tămâia rugăciunii şi smirna mortificării, împreună cu mare voastră iubire.

Aş vrea să vă ajut să înţelegeţi cum ar trebui să vă comportaţi cu superioara căreia ascultarea va încredinţat.

Ştiţi bine că superioara este reprezentanta bunului Isus şi se prezintă cu autoritatea lui. Superioara aleasă în mod regular estre reprezentanta bunului Isus şi, de aceia, ei i se datorează respect filial, ascultare şi fidelitate. Toate acestea nu pentru etatea ei sau calităţile ei de guvernare ci pentru că Congregaţia i-a încredinţat ei acea responsabilitate.

Bunele religioase nu recunosc în superioara lor nici-un fel de defect convinse fiind că în casă nu există o persoană mai virtuoasă decât ea, mai capabilă şi deci adaptă acelei misiuni de guvern; de aceea ei i se încredinţează fără nici-o teamă, precum un prunc în braţele mamei sale.

Nu pentru că este sfântă sau pentru că este bine pregătită trebuie respectată superioara ci pentru că este reprezentanta bunului Isus.

Fiicele mele, nu judecaţi cu asprime virtuţile sale şi nici modul său de guvernare chiar dacă uneori veţi auzi critici şi prejudecăţi care se abat asupra ei, dat că nu există un superior, oricât de sfânt o fi, care să nu fie criticat şi acuzat. Observaţi totuşi cum numai acele religioase cărora le lipseşte buna educaţie, care nu se mortifică şi nici nu trăiesc pe deplin statutul lor, sunt cele care critică.

De aceea vă rog, fiicele mele, să faceţi tot ceea ce vă este cu putinţă să uşuraţi sarcina superioarelor voastre. Ştiţi cum veţi reuşi? Lucrând, fără răgaz, asupra sfinţeniei voastre, a surorilor voastre şi persoanelor vouă încredinţate.

Bunului Isus îi cer ca fii şi fiicele mele să recunoască în superiorii lor pe ghidul lor sigur şi drept şi să-l iubească ca pe adevăratul reprezentant al lui Isus.

Rugaţi-vă cu toţii pentru ca această mamă a voastră, ajutată de către bunul Isus, să îndeplinească pe deplin delicata misiune de superioară aşa cum El doreşte, şi pentru ca puţinele mele virtuţi să nu fie cauza eşecului iubitelor mele congregaţii.

FirmaMS.gif (6008 byte)

[Home page | Pensieri | Home_Rumeno]


realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento 28 settembre, 2005