Maria, Mijlocitoarea tuturor harurilor

SuplicĂ
către Mama noastră Maria Mijlocitoare

Maica mea, tu ce stai mereu cu braţele deschise implorând de la Fiul tău Divin îndurare şi milă pentru toţi cei nevoiaşi, obţine-mi de la El harul ca să triumfe în lumea întreagă Iubirea şi Milostivirea lui şi nu pedepsele despre care se aude vorbind mai peste tot.

Fă, Maica mea, ca toţi oamenii să primească harul de a-l cunoaşte pe Fiul tău Divin nu ca pe un judecător care ne aşteaptă pentru a ne pedepsi, ci ca pe un tată plină de iubire şi de îndurare faţă de noi toţi; cere-i să-mi dăruiască sfânta sa iubire, sfânta teamă şi sfântul său har pentru ca nici-odată să nu mai comit vre-un păcat de moarte. Cere-i să-mi ia viaţa mai înainte de a-l jigni.

Obţine-mi, Maica mea, marele har de a avea pentru bunul Isus iubirea şi încrederea pe care au avut-o inimile sfinte şi, să sporească în mine credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar tu, Maica mea, învaţă-mă să împlinesc în totdeauna voinţa Lui divină.

Binecuvântează-i pe sărmanii agonizanţi şi cere-i Fiului tău divin să-i ierte şi să-i elibereze de turmentările infernului. Mijloceşte, Maica mea, la Fiul tău Divin, pentru ca să potolească mânia Lui, dreptatea Lui şi rigoarea Lui, şi să înlăture de lumea întreagă mare pedeapsă pe am meritat-o.

Roagă-te, Maica mea, pentru iubita noastră patrie şi elibereaz-o de pericolele care o ameninţă. Frânge planurile duşmanilor ei, care sunt şi duşmanii lui Isus.

Îţi mai cer, Maica mea, să extinzi peste sufletele noastre razele luminoase a milostivirii bunului Isus şi să-mi fii alături în toate pericolele vieţii mele. Aşa să fie.

FirmaMS.gif (6008 byte)

[Home page | Pensieri | Home_Rumeno]


realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento 12 luglio, 2006