Fiilor şi fiicelor mele

El pan 24, 44

Preasfântei Fecioare îi încredinţez toţi fii şi fiicele mele, iubitele mele Congregaţii şi pe toţi cei sărăci adăpostiţi în ele.
Doresc să las fiilor şi fiicelor mele moştenirea pe care eu gratuit şi fără merite proprii am primit-o de la bunul Isus.
Aceste bunuri sunt:

Doresc ca toţi fii şi fiicele mele să fie foarte săraci în bunuri materiale dar foarte bogaţi în virtuţi, mai ales în virtuţile cardinale: prudenţa, dreptatea, tăria şi cumpătarea, virtuţi care reprezintă patima şi moartea Învăţătorului nostru. aceste virtuţi trebuie să strălucească în Fiul şi Slujitoarea Iubirii Milostive, împreună cu credinţa, nădejdea şi dragostea.

Aceste îndemnuri le dau preaiubiţilor mei fii şi fiice:

Rugăciunea pe care o adresez bunului Isus în ceasul morţii trupului meu şi vieţii sufletului meu, în numele milostivirii şi iubirii Dumnezeului meu:
îi cer bunului Isus ca El şi Preamărirea lui Dumnezeu să fie intenţia tuturor fiilor şi fiicelor mele; El să fie mereu avocatul lor şi să-i apere de duşmanii Congregaţiilor, repetând pentru ei: «Tată, iartă lor pentru că nu ştiu ceea ce fac».
Fă, Isuse al meu, ca în ceasul morţii toţi fii şi fiicele, plini de iubire şi încredere, să repete ceea ce eu îţi spun acum, încrezându-mă în dragostea, iubirea şi îndurarea ta: «Tatăl meu, în mâinile tale îmi încredinţez sufletul meu».

Collevalenza, 22 marzo 1955.

FirmaMS.gif (6008 byte)

[Home page | Pensieri | Home_Rumeno]


realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento 12 luglio, 2006