Isus a luat asupra sa suferinţele noastre

El pan 7, 107-111

Fiicele mele, să ne fie ghid astăzi tulburătoarea previziune a profetului Isaia: „Cu adevărat a luat asupra sa slăbiciunile noastre”. Isaia l-a văzut în revelaţie pe viitorul Salvator al lumii, speranţa lui Israel... Dar cum l-a văzut! Profetul nu a văzut o figură regală, suverană, maiestoasă, adorată de popoare, ci un om al durerilor, fără aspect, negat de toţi, rănit precum un lepros, tot una cu pământul.
Isaia fixa cu privirea această adunătură şi nu reuşea să-şi explice acest mister înspăimântător, şi nu putea crede că acela trebuia să fie Salvatorul şi Mântuitorul. Dar o a doua rază de lumină i-a confirmat revelaţia şi atunci profetul a recunoscut întreg adevărul şi, înfricoşat şi îndurerat a anunţat şi a explicat misterul mântuirii.
Da! Acesta este cu adevărat Mântuitorul, care a luat asupra sa durerile şi nu din cauza nevredniciei sale. Nu vinovăţiile sale i-au cauzat aceste dureri mortale ci iubirea sa pentru noi oamenii îl îndeamnă să ia asupra lui infirmităţile, suferinţele, greşelile noastre. Pentru noi ispăşeşte, plăteşte şi îndură pentru păcatele noastre, liber şi din propria voinţă. Prin patima şi moartea sa obţine pentru noi mântuirea şi izbăvirea veşnică.

Mult timp după acea viziune a profetului a sosit momentul împlinirii acelei profeţii. A sosit Omul anunţat ca să confirme previziunea profetului spunând: „Eu îmi dau viaţa pentru oile mele; nimeni nu mi-o ia, eu însumi o dăruiesc”. Şi la cina cea de taină a spus: „Acesta este trupul meu care pentru voi se dăruieşte. Acesta este sângele meu vărsat pentru mântuirea multora şi iertarea păcatelor”.

Ceea ce a pronunţat Isus confirmă spusele profetului şi se vor verifica puţin mai târziu, consumându-se în sacrificiu, prin nenumărate dureri şi chinuri, luând păcatele noastre asupra lui pe lemnul crucii. Isus, fiicele mele este ispăşitorul păcatelor noastre şi nu numai pentru ale noastre ci pentru păcatele lumii întregi.

 

[Home page | Pensieri | Home_Rumeno]


realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento 12 luglio, 2006