Toţi creştinii au datoria să ajute la construirea societăţii

Avem datoria de a ajuta la construirea societăţii. Majoritatea lumii este puternic atrasă de bogăţii şi este sub influenţa lor, chiar dacă Isus a spus cum că această atragere faţă de bunurile materiale paralizează sentimentele până şi cele mai generoase şi sufocă fecunditatea Cuvântului său în inimile noastre. Iată de ce Isus a voit Congregaţia Slujitoarelor Iubirii Milostive ce, cu voinţă statornică, renunţă la toate satisfacţiile, chiar şi cele mai legitime, pentru ca lumea să înţeleagă.

„Toţi oamenii trebuie să se supună dar supunerea se opune orgoliului. Iată Slujitoarele Iubirii Milostive ce, pentru a arăta omenirii împlinirea datoriei pe care aceasta o consideră insuportabilă, renunţă la independenţa propriei voinţe şi în mod spontaneu se supun cu iubire, pentru toată viaţa, autorităţii unui Superior”.

„Interesul pentru gloria lui Dumnezeu şi pentru mântuirea sufletelor, acum mai mult ca niciodată trebuie să fie stimate. Aceste interese cer noi sacrificii şi pentru aceasta iată înfiinţată Congregaţia Slujitoarelor Iubirii Milostive. Şi oare cine mai bine decât noi se poate sacrifica pentru ei?”.

„O Slujitoare a Iubirii Milostive trebuie să se înzestreze cu toate virtuţile şi să fie de exemplu prin curăţia vieţii lor; nu trebuie să păşească pe drumul obişnuit ci trebuie să zboare precum îngerii în ceruri, altfel spus, precum oamenii perfecţi aici pe pământ, diviza noastră fiind caritatea, repetându-şi mereu: «eu mă voi mântui ajutându-i pe fraţii mei să se mântuiască»”.

„Să nu uităm că societatea noastră are nevoie de exemple bune. Să ne amintim, fiicele mele, că lumea deţine o mare cantitate de buni oratori şi predicatori. Isus nu le cere Slujitoarelor Iubirii sale Milostive să predice ca să mântuiască cu cuvinte frumoase şi aparatură modernă, ci prin exemplele virtuţilor. Isus, fiicele mele, a ales Slujitoarele sale pentru ca în numele lui să exercite milostivirea cu cei săraci şi pentru ca să se străduiască să îmbălsămeze inimile lor suferinde cu balsamul consolării”.

„Boala, fiicele mele, este ceea ce îndurerează mai mult inimile oamenilor şi de aceea bolnavul are nevoie să simtă, prin Slujitoarele sale, mâna milostivă a lui Isus ce, cu medicamente amare, doreşte să vindece inima. Acest bun Părinte permite suferinţa pentru fii săi pentru a înzestra inimile lor, sperând să scoată, prin amărăciunea inimilor lor, corectitudinea şi amenda”.

„Fiicele mele, pentru că Isus ne-a îmbogăţit cu demnitatea de Slujitoare a Iubirii sale Milostive, să încercăm să-i fim pe plac în toate; o Slujitoare a Iubirii Milostivi nu este pe deplin conştientă de vocaţia ei dacă se preocupă doar de mântuirea sa. Perfecţiunea, fiicele mele, constă în caritate; oare cum putem spune că-L iubim pe Isus, pe care nu-L vedem, dacă nu ne străduim să-i iubim pe toţi cei care-i vedem?”.

Ef 6, 10-20. «Îmbrăcaţi-vă cu armătura lui Dumnezeu pentru a rezista tuturor încercărilor.
Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii, şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sânt; pentru că, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc».

[Home page | Pensieri | Home_Rumeno]


realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento 12 luglio, 2006