Joia sfântă

El pan 18, Hoy: 603, 606-609, 610, 645-647, 756, 864, 1137

Joia sfântă: 21 martie 1940
În joia sfântă am putut să le vorbesc fiicelor mele şi le-am comunicat durerea ce-o port în suflet văzând cum lucrează duşmanii iubitei mele congregaţii, mai ales cele care au primit atât de multe haruri de la bunul Isus şi au fost cândva şi ele fiice ale mele.

La sfârşit le-am făcut cunoscută suplica pe care i-am adresat-o lui Isus azi dimineaţă, precum şi îndrumările şi observaţiile pe care doream să le fac tuturor fiicelor mele fidele, tocmai în această noapte din Joia Sfântă, dorind ca ele să nu uite nicicând.

Bilbao, 21 martie 1940: suplica pe care i-o adresez bunului Isus şi îndrumările împreună cu observaţiile pe care le adresez fiicelor mele în această noapte din Joia Sfântă a anului 1940

Fiicele mele, astăzi, Joia Sfântă, sărbătoarea memorabilă a acelei triste cine a lui Isus al nostru, cu inima frântă de durere pentru durerea suferinţei Învăţătorului nostru şi pentru amărăciunea pe care mi-o provoacă una din fiicele mele văzând cum că şi-a lepădat veşmintele religioase, deşi mai este încă sub legământul voturilor, umblând pe drumuri şi căutând prin orice mijloc, precum Iuda, orbită de ambiţie şi dorinţa bunăstării, să lovească asupra iubitelor noastre constituţii, voind să obţină să fie slujită de către cei săraci şi să evite sacrificiile.

În această noapte, fiicele mele, această Maică a voastră, îi cere bunului Isus să mă lepede mai întâi, pe mine, sărmana sa fiica, şi pe toate acele fiice care vor intenţiona să introducă în iubita noastră congregaţie duhul discordiei, relaxării, răzvrătirii, devenind cauză de scandal pentru celelalte, precum şi pe cele care pretind să anihileze duhul care, doresc, să domnească în iubita noastră congregaţie; mă refer la sacrificii, caritate, mortificare, abnegaţie, prin care fiicele mele să devină mame pentru cei mici, în mod particular pentru cei abandonaţi.

În acelaşi timp îndrum fiicele mele să se menţină puternice, energice în a le îndepărta din iubita noastră congregaţie pe toate acele religioase care pretind să introducă vreuna din aceste lucruri sus menţionate.

Îi cer bunului Isus astăzi, pentru fiicele mele orbite de patimi, să le dăruiască duhul părerii de rău sau, dacă aşa doreşte, să le îndepărteze imediat din iubita noastră congregaţie.

În fine vă cer vouă, fiice fidele, să vegheaţi pentru ca duşmanul să nu mai pătrundă în congregaţia noastră. Să le iertaţi aşa cum, cu adevărat, le iartă şi această Maică a voastră.

Joia sfântă, 21 martie 1940
Astăzi, joia sfântă, reînnoiesc, Isuse al meu, oferta făcută în anul 1927 Dumnezeului meu, ca victimă pentru sărmanii preoţi care se îndepărtează de El şi-l jignesc. Îţi cer, Isuse al meu, să nu mă laşi nici măcar o clipă fără dureri sau tribulaţii pentru ca viaţă mea să fie un martiriu continuu, lent şi dureros, ca reparaţie pentru aceste sărmane suflete şi pentru obţinerea harului căinţei lor.

Fă, Isuse al meu, ca eu să nu doresc decât să sufăr în continuu, la fel cum şi tu ai făcut dorind să fii botezat cu durerosul botez al pătimirii tale.

11 aprilie 1941
Ieri, 11 aprilie, Joia sfântă, am participat la Sf. Liturghie în Biserica parohială şi, acolo, mi-au ieşit din inima-mi împovărată aceste cuvinte: „Isuse al meu, mai marii lumii şi alte personalităţi din Biserică, Mama mea, mă persecută dar inima mea arde de iubire pentru tine şi, cu tine, Isuse al meu, aştept, senină şi liniştită, sentinţa pe care aş vrea s-o primesc astăzi, ca să mă bucur pentru că, ca şi tine, am fost condamnată în această zi memorabilă”.

La ora zece au chemat de la Sfântul oficiu şi la doisprezece eram deja acolo pentru ca să primesc sentinţa prin care-mi comunica următoarele: „Maică, am chemat-o pentru ca să vă dau o veste pe jumătate bună şi pe jumătate dureroasă; iată partea bună. Congregaţia dumneavoastră este recunoscută de către Sfântul Scaun, sub formă de experiment, iar Sfântul Scaun a decis ca dumneavoastră să rămâneţi aici dar fără dreptul de a interveni în guvernarea congregaţiei. Sfântul oficiu va da dreptul Episcopilor din diecezele în care se află casele congregaţiei de a numi, împreună, persoana care va trebui să guverneze congregaţia; va fi numită o Vicară sau va fi reconfirmată cea care ocupă acum această funcţie. Ce aveţi de spus?”. Nu răspund şi el continuă: „Maică, amintiţi-vă deseori de exemplul Sfântului Ioan de la Salle".

Eu cu Pilar am ieşit de la Sfântul Oficiu cu o mare durere în inimă; ajunse acasă nu am spus nimic fiicelor mele şi, împreună cu Pilar, ne străduiam să fim liniştite fără a da de înţeles durerea pe care o purtam în inimi, până la ora cinei când am luat cuvântul şi am detaliat cele întâmplate. În seara aceleiaşi zile am scris tuturor fiicelor şi am înmânat scrisoarea celui care mi-a comunicat decizia pentru ca, dacă ar fi considerat oportun, s-o trimită fiicelor mele.

Joia sfântă: 2 aprilie 1942
Astăzi, Joia sfântă, te rog, Isuse al meu, să nu uiţi de preoţii din lumea întreagă pentru care eu doresc să mă jertfesc: arată-le lor adevărul, Isuse al meu, cu claritatea ta pentru ca ei să înţeleagă şi să simtă zădărnicia şi deşertăciunea lucrurilor umane; atragei la tine arătându-te lor ca tată iubitor şi izvorul oricărui bine; întăreşte, Isuse al meu, voinţa tuturor şi dă-le puterea şi constanţa de care au nevoie pentru ca nimic să nu mai dorească în afară de tine.

Joia sfântă, Roma 1943
Astăzi, joia sfântă, îi cer bunului Isus să binecuvânteze, împreună cu această sărmană fiică a sa, pe toate fiicele mele, acele fiice ce, din iubire şi dăruire s-au sacrificat pentru iubita lor congregaţie, apărând-o de neplăcerile create de duşmani, străduindu-se prin caritate, lipsite de odihnă, singure, persecutate, suportând din iubire pentru Isus şi pentru congregaţie, în aceste vremuri de încercare şi persecuţie.

Joia sfântă 1952
Nu vă pot ascunde, Părintele meu, că, deşi mi se întâmplă atâtea, sunt fericită, atât de fericită încât, bunul Isus, noaptea trecută m-a invitat să sufăr cu El, lăsându-mă să văd, în mod misterios (ce nu ştiu cum să-l explic) oferirea lui ca victimă în celebrarea de la Cina cea de taină, prima Sfântă Liturghie celebrată în univers de către Sfântul Sfinţilor. Liturghia pe care El a confirmato cu Sângele său.

 

[Home page | Pensieri | Home_Rumeno]


realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento 12 luglio, 2006