Cu cât mai greu este înfăptuirea carităţii cu atât aceasta va fi mai meritorie

El Pan 19, 2638; 1811-1814

Collevalenza, 22 ianuarie 1966

Părinte, spuneţi-le fiicelor

Spuneţi-le fiicelor

Spuneţi-le fiicelor

Părinte, spuneţi-le fiicelor

că pentru aceasta va trebui să ţină cont că:

  1. cu cât mai greu le rămâne de împlinit caritatea, cu atât mai mult va fi meritorie.
  2. cu cât mai puţin va fi amabilă cu noi persoana pe care trebuie s-o îngrijim, cu atât mai uşor ne va fi să ne sfinţim şi vom avea convingerea că nimic altceva nu iubim în afară de Dumnezeu.

Părinte, spuneţi-le fiicelor să se roage şi pentru această maică a lor pentru ca în orice clipă să-i poată dărui lui Isus ceea ce-i va cere.

M. Esperanza de Jesús, eam

[Home page | Pensieri | Home_Rumeno]


realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento 12 luglio, 2006