Cât de dulce este suferinţa împreună cu Isus!

El Pan 19, 754-756

totul din iubire

Bilbao, 18 ianuarie 1940

Draga mea

[…] timpul de abia trece. Pe 23 se vor împlini două luni de când stau la pat şi sufăr; cu privire la boala mea, pare că situaţia se îmbunătăţeşte.

Pilar, mulţumită bunului Isus, în acest pat am suferit şi mai sufăr dar în inima mea domneşte o mare pace pentru că ştiu că sufăr împreună cu Isus pentru mântuirea sufletelor, în mod particular pentru sărmanii preoţi din lumea întreagă; pentru ei, cu mult timp în urmă, m-am oferit victimă de ispăşire.

Fiica mea, deşi, de o perioadă de timp, mă simt încurajată în suferinţele mele, îţi mărturisesc că nicicând nu a fost ca în momentul de faţă; Isus, cu o puternică iubire, mă invită să sufăr în continuare cu El, lângă El, pentru mai marea sa glorie şi a viitorilor Fii ai Iubirii Milostive şi pentru iubita noastră Congregaţie.

Te rog să nu te laşi convinsă de dorinţa de a te reîntoarce mai înainte de timpul stabilit dar nici să nu te opreşti acolo mai mult decât este necesar. […]

Transmite-le fiicelor să se roage mult pentru ca eu să împlinesc în orice moment voinţa Dumnezeului nostru şi spune-le că acelaşi lucru cer şi eu pentru ele precum şi pentru tine; îi cer lui Dumnezeu har de a vă permite să experimentaţi cât de dulce este suferinţa împreună cu bunul Isus, nevoind altceva decât ai uşura lui suferinţa.

Tuturor o îmbrăţişare şi tu primeşte-o din partea celei care te iubeşte cu adevărat şi doreşte să o facă cu adevărat.

M. Esperanza de Jesús, eam

[Home page | Pensieri | Home_Rumeno]


realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento 12 luglio, 2006