Umanitatea ce suferă pentru că uită de Cristos şi de principiile sale, să se adreseze cu încredere lui Isus Răstignit, Iubirea Milostivă

El pan 19, 2357

Collevalenza, 27 octombrie 1959

Preasfântului Părinte Ioan al XXIII-lea

Preasfânt Părinte,
cu devotată, filială încredere mă adresez Sfinţiei voastre pentru a vă prezenta respectul şi supunerea Slujitoarelor Iubirii Milostive şi a preoţilor ce, în Sanctuarul Iubirii Milostive desfăşoară activităţi apostolice, dorind să atragă cât mai multe suflete la Isus Răstignit şi la Sfintele Sacramente.

Dorim ca umanitatea, ce suferă pentru că a uitat de Cristos şi de principiile sale, să se îndrepte cu încredere către Isus cel Răstignit, Iubirea Milostivă, să reflecteze asupra pătimirii bunului Isus şi să i se adreseze lui, unicul Salvator, pentru a conduce la rezolvarea tuturor problemelor personale, familiare şi sociale, religioase şi civile.

Excelenţa sa, Mons. De Sanctis, Episcop de Todi, a încurajat şi binecuvântat de mai multe ori preoţii şi surorile. Cu puţin timp în urmă a inaugurat Sanctuarul Iubirii Milostive în Collevalenza, Todi (Perugia) şi, binecuvântând-o, a aprobat Revista Sanctuarului Iubirii Milostive.

Preasfânte Părinte, pentru a continua garantând reuşita unor activităţi atât de delicate şi anevoioase ce, mai înainte de toate, sunt orientate spre sfinţenia Clerului, dorim deosebit de mult Binecuvântarea Apostolică ce provine din inima Sfinţiei voastre de Tată.

Binecuvântaţi Sanctuarul în care se desfăşoară activităţi apostolice; binecuvântaţi pe cei care intră în el pentru a-l adora pe Isus Răstignit; binecuvântaţi Revista Iubirii Milostive, al cărui prim număr am onoare să vi-l prezint. Binecuvântaţi-mă şi pe mine ce, îngenunchiată pentru sărutul Sf.lui Picior, mă declar devotată fiică a Sfinţiei Voastre, recunoscătoare şi gata pentru oricând mă veţi chema.

Maica Speranţa a lui Isus, eam
Fondatoarea şi Maica Generală a
Congregaţiei Slujitoarelor Iubirii Milostive

[Home page | Pensieri | Home_Rumeno]


realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento 13 luglio, 2006