Cât de dulce este, draga mea soră, suferinţa unită cu cea a bunului Isus

El Pan 19 cart, 1536-1539

Roma, 18 ianuarie 1944

Totul din iubire

Preaiubita mea fiică, Ascensión. Te rog să-ţi aminteşti că după urmele de sânge de pe Calvar urmează aurora Învierii iar cei care au rămas uniţi cu El şi au tras învăţături de la încercări şi dureri vor învia în măreţie precum Cristos în ziua triumfării sale.

Cât este de dulce, draga mea soră, suferinţa cu bunul Isus, dorinţa de a suferi pentru jignirile aduse Lui şi pentru mai marea sa glorie! Aş vrea ca toate fiicele mele să experimenteze ceea ce se simte în adâncul inimii atunci când, cu creşterea suferinţei, se fixează privirea în bunul Isus ce, iubitor, ne priveşte cu compătimire. Eu, draga mea soră cred că a suferi împreună cu bunul Isus înseamnă a-L consola şi a completa Pătimirea lui. Înseamnă a-L iubi cu mai multă ardoare în acest exil, înseamnă adevărata pregătire pentru bucuria deplină în iubirea lui pentru veşnicie.

Tuturor fiicelor mele o caldă îmbrăţişare şi spune-le că, din acest exil, eu îi cer bunului Isus să-mi dăruiască harul ca toate fiicele mele să ardă de dorinţa de a suferi cu iubire şi in iubire, unite Lui.

Tu împreună cu ele rugaţi-vă pentru ca în mine să se împlinească întotdeauna voinţa Dumnezeului nostru, indiferent cât de mult va trebui să sufăr, chiar dacă nu o văd şi nu o înţeleg.

Maica Speranţa a lui Isus, eam

[Home page | Pensieri | Home_Rumeno]


realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento 13 luglio, 2006