Învăţături pe tema Euharistiei. Cuvântul lui Dumnezeu şi Euharistia

El pan 8, 1295-1300

Iubite fiice, ajutaţi copii să se îndrăgostească şi să iubească Sfânta Euharistie şi spuneţi-le că cel mai minunat lucru pentru oameni este faptul că-l pot primi în inimile lor pe Dumnezeul lor. Spuneţi-le să se apropie cu entuziasm şi fervoare la sfântul banchet la care-l primim pe Isus.

Spuneţi-le că-l pot primi pe Isus Cristos prin persoana reprezentanţilor săi; că-l pot primi trăind doctrina şi poruncile sale şi astfel îşi vor asigura mântuirea. Îl pot primi şi în mod spiritual, trăind în harul său, alimentul ceresc a vieţii eterne. Prima formă produce doar o uniune morală, a doua o uniune reală dar nu şi personală. A treia o uniune fizică şi personală dar incompletă. În niciuna din aceste trei forme se primeşte Isus Cristos în mod perfect.

Mai rămâne o formă de uniune fizică, personală şi perfectă, aceea prin care omul se uneşte cu totul lui Isus Cristos încorporându-se şi identificându-se cu El. Aceasta este primirea perfectă a lui Isus Cristos şi participarea deplină la viaţa supranaturală (M. Esperanza de Jesús, eam).

Întruparea este reflexia Euharistiei; este ca şi o nouă întrupare prin care Cuvântul întrupat se uneşte, dacă nu în mod hipostatic măcar în mod real, tuturor celor care primesc sacramentul Trupului şi Sângelui său.

Pentru a aduce în lume viaţa a fost necesar ca Cuvântul să se unească în mod hipostatic individual, unei singure naturi umane; pentru a răspândi aceiaşi viaţă Înţelepciunea divină a ales să se unească individual, în mod sacramental, mai multor naturi umane, atâtea câte sunt persoanele umane care îl primesc ca hrană.

Aceasta este, fiicele mele, explicaţia cuvintelor Mântuitorului: «Eu am venit în lume pentru ca ei să aibă viaţa şi s-o aibă în abundenţă» (Cfr. In 10, 10). La banchetul Sfintei Euharistii se respiră bogăţie şi abundenţă; bogăţie pentru felul în care se comunică viaţa lui Isus Cristos, abundenţă pentru numărul nelimitat a celor invitaţi să participe la viaţă.

[Home page | Pensieri | Home_Rumeno]


realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento 13 luglio, 2006